تاريخچه و مباني نظري طراحي پارك و باغسازي

5,500 3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تاريخچه و مباني نظري طراحي پارك و باغسازي
 • کد فایل: 6700
 • قیمت: 3,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 205 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 319 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD - قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 125 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

باغهاي جهان

1-1-1- بين النهرين (3500 سال قبل از ميلاد)

بين النهرين يا ميان دو رود، جلگه حاصلخيزي بين رودهاي فرات و دجله است و يكي از نخستين بهنه هاي تمدن انساني شناخته مي شود.

در دوران باستان اين سرزمين،‌«رابطه ستايش آميزبا طبيعت»، مبين نوع ارتباط انسان با طبيعت پيرامونش بوده و ويژگي‌هاي اين رابطه را عناصر زير تشكيل مي‌داده است. احترام به محيط طبيعي و تقديس آن، انسان را موظف مي‌ساخت كه تماي فعاليتش را با طبيعت هماهنگ سازد. تقديس طبيعت، موجب مي‌شد كه انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامي عملياتش را با عناصر آن ( خطوط، نور و رنگهاي طبيعت ) همگون و هماهنگ سازد.

زمين به عنوان “زمين - مادر” منبع و منشاء تمامي خوبي‌ها و زايش‌ها و بقاي هستي تلقي مي شد. آب نيز عنصري براي توليد و بقا محسوب مي شد و براي روياندن و ايجاد خنكي به كار مي رفت واهميتي تمثيلي و معنوي داشت.

نگرش و اعتقادات موجود در اين زمينه، در باغهاي معلق يا پرديس هاي بابل تجلي يافته كه در امتداد ديوارهاي شهر بابل در زمين‌هاي حاصلخيز به صورت يك سري از تراس‌هاي مشجر روي يكديگر ساخته شده بود و از فراز آن، جلگه و بيابانهاي اطراف ديده مي شد. روي هر يك از تراس‌ها گونه‌هاي گياهي متفاوت كاشته شده بود.(شكل) اين باغ ها داراي محوري بودند كه با دو رديف درخت احاطه مي شده و از ميان آنها جويي از آنها مي گذشت.

سيماي اين باغها از طريق كشفيات باستان شناسي مشخص شده كه كروكي Lacon آن را نشان دهد. باغهاي معلق بابل از قديمي‌ترين باغهاي كهن جهان مي‌باشد، اين باغ در سال قبل از ميلاد مسيح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسي احداث شده است. اين باغ يكي از عجايب هفتگانه جهان محسوب مي شود. باغ مذكور رابه شكل هرم ساخته اند. اين هرم را تراس بندي كرده و طبقات و تراسها را از وسط پلكانهاي عظيم به يكديگر مربوط ساخته بودند. در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان كشت نموده بودند تا باغ به شكل يك كوه پردرخت در آيد. در اين باغ نه تنها به طور زيبائي بلكه بخاطر پيچيدگي ساختمان و نحوة آبياري آن حائز اهميت به سزا مي‌باشد.

1-1-2- مصر (3500 سال قبل از ميلاد )

جلگه حاصلخيز مصر نيز در امتداد رود پرآب نيل همزمان با تمدن بين النهرين جايگاه يكي از تمدن‌هاي بزرگ دوران باستان بوده كه از كشاورزي يافته‌اي نيز برخوردار بوده است. دراين سرزمين، رابطه انسان مبتني بر “الهام از طبيعت” و “آميختگي معماري با طبيعت” قرار داشت و ويژگي آن بدين شرح قابل جمع بندي است:

طبيعت پايه الهام معماري بناي معابد مصري بشمار مي‌رفت. به نحوي كه مونومان ها ( اهرام، معابد و ) تقليدي از كوه وجهت نزديكي به خورشيد است، ستون ها تقليدي از نخل و سرستون ها تقليدي از گلهاي نيلوفر (Lotus) و پاپيروس (Papirus).

معبد ديرالبحري، نمونه بارزي از معماري اين دوره است كه تراسهاي آن با آمفي تئاتر طبيعي آميخته شده است و آخرين تراس آن به عنوان المان نهائي بنا به كوه متصل مي‌شود.  سيستم باغسازي در مصر باستان، قطعات مسطح مستطيل شكلي بودند و گياهان در آن با فرم منظمي كاشته مي‌شدند و ديوارهاي بلندي آنها را احاطه مي‌كردند (شكل‌هاي 8 و9)

اين باغ ها با كانالهاي آبي كه نخل‌هاي كوتاهي كنار آنها كاشته شده بود، به قسمت‌هاي متعدد بصورت شطرنجي تقسيم مي‌شدند.  در كناراين كانالهاي آب، گذرهايي نيز براي ارتباط قسمتهاي مختلف در نظر گرفته مي‌شد.  داربست‌هاي مو نيز در اين باغها از در ورودي تا آستانه محل اقامتگاه امتداد مي‌يافت.

در مواردي وسط اين باغها حوض آبي تعبيه مي‌شد كه عمدتاً از زهكش آبهاي زميني تغذيه مي‌شدند و محل پرورش گياهان آبزي بشمار مي‌رفتند و در خنك ساختن محيط نقش داشتند.

در اطراف اين باغها يك رديف درخت در كنار ديوار باغ كاشته مي‌شد تا از نفوذ بادهاي صحرا به داخل آن جلوگيري بعمل آيد. در مجموعه، طراحي اين باغها تحت تأثير عوامل اقليمي و محيطي آنها قرار داشت و باغها مكاني براي زندگي خصوصي محسوب مي‌شدند.

اغلب تصاوير اين دوره، تعويض فصول، بذرافشاني، ميوه چيني، دامپروري، پرندگان مختلف، مرداب ، رود نيل و ديگر محيط‌هاي طبيعي را نشان مي‌دهند كه بيانگر وابستگي مصريان باستان به عناصر طبيعي پيرامون خويش هستند. باغ مصري دوران باستان، الگوي مشخصي براي باغسازي در غرب بوده است.

فهرست 

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی    ۱
۱-۱- باغهای جهان    ۲
۱-۱-۱-    بین النهرین    ۲
۱-۱-۲-    مصر    ۳
۱-۱-۳-    یونان    ۵
۱-۱-۴-    روم    ۷
۱-۲- باغسازی در قرون وسطی     ۸
۱-۲-۱- باغهای اروپا    ۸
۱-۲-۲- باغهای اسلامی در اسپانیا    ۹
۱-۲-۳- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم    ۹
۱-۲-۴- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم    ۱۱
۱-۲-۵- از قرن پنجم تا یازدهم    ۱۱
۱-۲-۶- از قرن یازدهم به بعد    ۱۲
۱-۲-۷- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی    ۱۳
۱-۳- باغسازی بعد از قرون وسطی    ۱۴
۱-۳-۱- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم    ۱۴
۱-۳-۲- نمونه های ویلا- باغ- منظر    ۱۶
۱-۳-۳- دوره باروک    ۱۸
۱-۳-۴- نمونه های «ویلا- پارک»    ۲۰
۱-۳-۵- نقش فرانسه در تکامل طراحی منظر قرن هفدهم    ۲۱
۱-۳-۶- مجموعه «و- لو- ویکونت»    ۲۳
۱-۳-۷- مجموعه ورسای    ۲۴
۱-۳-۸- عصر روشنگری قرن هجدهم    ۲۵
۱-۳-۹- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم     ۲۸
۱-۳-۱۰- فرهنگ باغ سازی چین    ۳۱
۱-۳-۱۱- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان    ۳۲
۱-۳-۱۲- روشام    ۳۴
۱-۳-۱۳- استوهاوس    ۳۴
۱-۳-۱۴- استارهد    ۳۵
۱-۳- تاریخچه و سبکهای پردیس سازی در ایران    ۳۶
۱-۴- تحول تاریخی باغ در ایران    ۴۱
۱-۴-۱- باغ های تیموری    ۴۱
۱-۴-۲- باغ های صفوی یا شاه عباسی    ۴۳
۱-۴-۳- باغ های قاجاری    ۴۵
۱-۴-۴- باغهای شیراز    ۴۶
۱-۴-۵- باغهای تبریز    ۴۷
۱-۴-۶- باغ فین کاشان    ۴۹
۱-۴-۷- باغ شاهزاده ماهان کرمان    ۴۹
۱-۴-۸- باغ گلشن طبس     ۵۰
فصل دوم: مبانی نظری
    ۵۲
۲-۱- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی    ۵۳
۲-۱-۱- بررسی عناصر باغهای ایرانی    ۵۳
۲-۱-۱-۱- آب نما و استخر    ۵۳
۲-۱-۱-۲- کوشک    ۵۵
۲-۱-۱-۳- درخت و گیاه    ۵۵
۲-۱-۱-۴- حصار    ۵۷
۲-۱-۱-۵- زمین    ۵۷
۲-۱-۲- بررسی مفاهیم در معماری باغ    ۵۸
۲-۱-۲-۱- حس مکان یا مکانیت    ۵۸
۲-۱-۲-۲- همزمان زمان- صورت    ۶۰
۲-۱-۲-۳- نواخت و ریتم    ۶۰
۲-۱-۲-۴- هندسه    ۶۱
۲-۱-۲-۵- ابعاد نمادین    ۶۲
۲-۱-۲-۶- رنگ    ۶۴
۲-۱-۳- خصوصیات کالبدی باغ ایرانی    ۶۶
۲-۱-۳-۱- باغ واقع در محیط های هموار    ۶۶
۲-۱-۳-۲- باغ واقع در روی تپه    ۶۷
۲-۱-۳-۳- باغ آبی    ۶۸
۲-۱-۳-۴- باغ- خانه    ۶۸
۲-۱-۳-۵- باغ واقع در کنار رودخانه    ۶۹
۲-۲- آب و طبیعت در معماری    ۷۱
۲-۲-۱- آب و معماری    ۷۱
۲-۲-۲- طبیعت و معماری    ۹۱
۲-۲-۱-۱- طبیعت بستری برای معماری    ۹۲
۲-۲-۱-۲- طبیعت عنصری از معماری    ۹۴
۲-۲-۱-۳- طبیعت آرایه ای بر معماری    ۹۵
۲-۲-۱-۴- طبیعت رهنمودی در معماری    ۹۶
۲-۳- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری    ۱۰۳
۲-۳-۱- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند    ۱۰۴
۲-۳-۲- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی    ۱۰۷
۲-۳-۳- عاطفه و احساسات هنر رمانتیک    ۱۱۲
۲-۳-۴- گرایش به گوتیک در معماری و برانگیختگی احساسات    ۱۱۴
۲-۳-۵- طبیعت و نگرش تازه رمانتیک‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری    ۱۱۵
۲-۳-۶- طبیعت گرایی رمانتیک های انگلیس و تحول باغ سازی    ۱۱۷
۲-۳-۷- جنبش نئوگوتیک در هنر و معماری فرانسه    ۱۱۹
۲-۳-۸- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیک    ۱۲۱
۲-۳-۹- نتیجه    ۱۲۴


محتوای فایل دانلودی

فرمت فایل دانلودی WORD و قابل ویرایش می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 205 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر