مقاله بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل - 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

5,000 2,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقاله بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل - 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون
 • کد فایل: 6669
 • قیمت: 2,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,072 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 390 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD - قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 123 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

خلاصه :

هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ  ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.

با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و ... مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.

تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.

مقدمه:

با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.

پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و  عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

 كليات:

1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:

اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [1].

همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2].

تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [6]، آميدها [7] يا لاكتام‌ها [8] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [1] بكار مي‌روند.  همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [9]. اكسيم‌ها كاربردهاي درماني وسيعي دارند از جمله اين كاربردها:

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با گازهاي جنگي

- به عنوان آنتي دوت مسموميت با سموم ارگانو فسفره

- به عنوان ضد قارچ

- به عنوان علف‌كش

- به عنوان ضد كرم

- و ...

در اين بخش سعي مي‌گردد آثار فارماكولوژيك اكسيم‌ها و كاربردهاي آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسي گردد.

فهرست 

خلاصه فارسی
مقدمه
    ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- اکسیم‌ها و کاربرد آنها    ۲
۱-۱-۱- اثر اکسیم به عنوان آنتی دوت    ۴
الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اکسیم‌ها
    ۱۱
ب) فارماکوکینتیک اکسیم‌ها
    ۱۴
ج) سمیت اکسیم‌ها
    ۱۵
د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در
In- Vitro    ۱۷
هـ) خاصیت احیاکنندگی در
In-Vivo    ۲۰
و) اثربخشی درمانی اکسیم‌ها
    ۲۵
ز) توصیه‌های بالینی
    ۳۰
۱-۱-۲- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره    ۳۲
الف) مکانیزم عمل آفت کش‌های ارگانو فسفره
    ۳۲
ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره
    ۳۴
ج) درمان مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره
    ۳۷
۱-۱-۳- اکسیم با کاربرد علف‌کش    ۳۸
۱-۱-۴- اثر ضد قارچی اکسیم‌ها    ۳۹
الف) معرفی قارچ‌ها
    ۳۹
ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی
    ۴۱
ج) آزول‌های ضد قارچ
    ۴۳
د) فارماکوفور آزول‌های ضد قارچی
    ۴۴
هـ) مکانیزم اثر آزول‌ها
    ۴۸
و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ
  (آنالوگ های اکسی کونازول)    ۵۱
۱-۱-۵- اثر اکسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز    ۵۵
۱-۱-۶- ترکیبات آنتی‌بیوتیک با ساختار اکسیم    ۵۷
الف) تعریف آنتی‌بیوتیک‌ها
    ۵۷
ب) منابع آنتی‌بیوتیک‌ها
    ۶۰
ج) مکانیزم اثر آنتی‌بیوتیک‌ها
    ۶۰
د) آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام
    ۶۳
۱-۱-۷- اثر اکسیم در درمان بیماری آلزایمر    ۶۷
الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر
    ۶۸
ب) درمان بیماری آلزایمر
    ۶۸
۱-۱-۸- مشتقات اکسیم با خاصیت ضد تشنج    ۷۰
الف) فیزیوپاتولوژی صرع
    ۷۲
ب)اتیولوژی صرع
    ۷۴
ج) دارو درمانی صرع
    ۷۵
۱-۱-۹- مشتقات اکسیم با خاصیت مهار کنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم    ۷۸
۱-۱-۱۰- اکسیم با خاصیت مهارکنندگی آنزیم Cytp450    ۷۹
فصل دوم: بخش نظری
۲-۱- تلاش برای سنتز ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون    ۸۱
۲-۱-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی    ۸۲
۲-۱-۲- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن۸۲
۲-۱-۳- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی    ۸۳
۲-۱-۴- روش خالص سازی کتون سنتز شده    ۸۴
الف) انتخاب حلال
    ۸۵
ب) انحلال
    ۸۶
ج) صاف کردن محلول داغ
    ۸۷
د) تبلور
    ۸۷
هـ) صاف کردن
    ۸۸
و) خشک کردن بلور‌ها
    ۸۹
۲-۲- تلاش برای سنتز اکسیم از ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون    ۹۰
۳-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی    ۹۱
۳-۲- عمل جداسازی کتون مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد    ۹۲
۳-۳- طیف‌های کتون سنتز شده    ۹۵
۳-۴- بررسی و نتیجه گیری    ۱۰۶
۳-۵- تلاش برای سنتز اکسیم از کتون ساخته شده در مرحله ۳-۱-    ۱۰۷
۳-۶- عمل جداسازی اکسیم مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد    ۱۰۸
۳-۷- طیف‌های اکسیم سنتز شده    ۱۱۰
۳-۸- بررسی و نیتجه‌گیری    ۱۱۵
خلاصه انگلیسی
    ۱۱۶
منابع
    ۱۱۷


محتوای فایل دانلودی

فرمت فایل دانلودی WORD و قابل ویرایش می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 2,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,072 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر