دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن

3,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن
 • کد فایل: 5942
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 2,143 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 478 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD - قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 143 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تاریخچه
ضرورت این عنصر برای میکروارگانیسم‌ها اولین بار در سالها ۱۸۶۹و ۱۹۲۶ مورد توجه قرار گرفت. کمبود این عنصر عملا در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شد. (۱۱۵) ولی در انسان کمبود این عنصر نادرست است، زیرا روی در همه جا موجود است. روی بعد از آهن فراوانترین عنصر کمیاب با میزان حدود ۵/۱ تا ۵/۲ گرم در کل بدن است. غلظت این عنصر در کروئيد چشم (لایه عروقی میان کره چشم که بین صلبيه و شبکیه واقع است) و غده پروستات بالا است ولی بیشترین میزان این عنصر در بدن در استخوانها و عضلات یافت می شود. غلظت زیاد آن مخصوصا در ناحیه مغز، پانکراس و غده آدرنالین مي‌باشد همچنین در تمام سلولها واعصاب وجود دارد. روی ساختمان شیمیایی کاتالیستی (آنزیمی) و قوانین خاصی دارد و بيشتر از ۶۰ آنزيم براي فعاليت خود به روي نياز دارند كه RNA پلیمراز هم شامل آن‌هاست. روی فعالانه به وسیله حفره‌های سیناپسي جذب می شود و فعالیت نورونها و حافظه را حمایت می کند. متابولیسم روی در مدت بیماری و استرسهای فیزیکی با هورمونها سازگار می شود. احتمالا سیتوکسین‌ها و توکسین‌ها قسمتی از سیستم دفاعی را به عهده دارند (۳) این عنصر در لوزالمعده دارای فعالیت زیادی می باشد و مرتبا از طریق شیره لوزالمعده مقداری از آن به خارج ترشح می گردد. میزان روی در پلاسما دستخوش تغییرات روزانه است. منحنی تغییر غلظت این عنصر نسبت به ساعات روز به شکل u می باشد. ماکزیمم غلظت در صبح و کمترین آن در اواسط عصر است.
فهرست :
فصل اول- مقدمه
(۱) مقدمه۱

۱-۱ متابولسيم روي۲
۱-۱-۱ پيشگفتار۲
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:۲
۱-۱-۱-۳تاریخچه۳
۱-۱-۲متابولسیم روی۳
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن۴
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟۶
۱-۱-۴-مسموم کنندگي ZinC۶
۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی۸
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی۸
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی:۸
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت۸
۱-۱-۸-محرکهای دارویی:۹
۱-۱-۹-نتیجه۹
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات۱۱
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذي (۸۳) Nutritinal supplement۱۱
۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی:۱۲
۱-۱-۲-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism)۱۲
۱-۲-۱-توزيع آهن در بدن:۱۳
۱-۲-۲-هموگلوبين۱۳
۱-۲-۳-ذخيره آهن۱۳
۱-۲-۴-جايگاه انتقالي ‌آهن۱۴
۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption)۱۴
۱-۲-۵-۱مكانيسم جذب آهن۱۵
۱-۲-۶-فريتين سرم (serum ferritin)۱۵
۱-۲-۶-ساختمان فريتين :۱۵
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين۱۶
۱-۲-۶-۳-عمل فريتين در بدن۱۶
۱-۲-۶-۴-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي۱۶
مقادير نرمال آهن سرم۱۷
۱-۲-۷-۱تغييرات روزانه در آهن سرم۱۷
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم۱۷
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی:۱۷
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:۱۸
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:۱۸
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:۱۸
۱-۲-۹- روش اول:۱۸
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین):۱۸
۱-۲-۹-۳- روش سوم:۱۹
فصل دوم- مواد و روشها
۲- مواد، وسایل، روشها۲۱
۲-۱ مواد۲۱
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:۲۱
۳-۳- روشهای دستگاهی۲۱
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :۲۲
۲-۴-۱ تعیین طول موج ماکزیمم:۲۲
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:۲۲
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین۲۲
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین۲۲
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین۲۲
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین۲۳
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:۲۳
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین۲۳
۲-۴-۳ بررسی اثر روی۲۳
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین۲۳
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین۲۴
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین۲۴
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي:۲۴
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات۲۴
۲-۵- آزمايشات دياليز تعادلي:۲۴
۲-۵-۱ محلول‌هاي لازم:۲۵
۲-۵-۲- طرز كار با دستگاه:۲۵
۲-۵-۳- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين:۲۶
۲-۵-۴- روش كنترل PH:۲۶
۲-۵-۵- طرز اندازه گيري آهن:۲۶
۲-۵-۵-۱- روش كار:۲۶
۲-۵-۶- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين۲۷
فصل سوم-نتايج
۳- نتايج :۳۰
۳-۱ تيتراسيون اسپكتروفتومتري:۳۰
۳-۱-۱ تعيين طول موج ماكزيمم:۳۰
۳-۱-۱-۲- اثر روي بر روي متالوتايونين۳۱
۳-۱-۱-۳ اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه:۳۱
۳-۱-۲ بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين:۴۷
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين۴۷
۳-۱-۲-۲ اثر زمان:۴۷
۳-۱-۲-۳ اثر يون بيكربنات:۴۷
۳-۱-۲-۴ اثر اسيد سيتريك۴۷
۳-۱-۲-۶ اثر PH۴۸
۳-۱-۳ بررسي اثر روي۴۸
۳-۱-۳-۱ اثر تغييرات غلظت روي۴۸
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتي روي با آهن۴۸
۳-۲ نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي:۴۹
۳-۲-۱ تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين:۴۹
فصل چهارم- بحث
بحث۶۹


محتوای فایل دانلودی

محتوای فایل دانلودیWORDو قابل ویرایش می باشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 2,143 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر