پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی اضطراب و تفکر غیر منطقی دانش آموزان

7,800 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی اضطراب و تفکر غیر منطقی دانش آموزان
 • کد فایل: 5534
 • قیمت: 7,800 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,165 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 468 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD - قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقدمه :
سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و ناتوانی(درستکار، 1385، 78).
بنابراین به کسی فردسالم گفته می شود که نه تنها رشد کافی، وزن مناسب و تغذیه صحیح داشته باشد و از لحاظ جمعی بیماری نداشته باشد بلکه دارای رفتار و فکر سالم نیز باشد. سلامت روانی مانند سلامت جسمی، صرفاً به معنای نبودن مشکلات و بیماری نیست بلکه سلامت روان هم حالات عاطفی و هم شرایط ذهنی یعنی هم احساسات و هم افکار شما را در بر می گیرد(همان، 79).
هدف و وظیفه اصلی بهداشت روان تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان افراد جامعه است، به گونه ای که آنها نه تنها بیماری روانی نداشته باشند بلکه از عناصر شناختی عاطفی و هم چنین از توانایی های خود در رابطه با دیگران آگاه شده و با داشتن تعادل روانی بهتر بر استرس های زندگی فایق آیند؛ کارهای روزانه را پر بارتر و سودمندتر گردانند؛ از زندگیشان لذت ببرند و با افراد خانواده و محیط خود ارتباط مناسب برقرار نموده و فرد مفیدی برای جامعه باشند(همان، 80).
برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتاً کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق یک موضوع یاری نماید.
"آلبرت الیس " که گروهی از فرض های غیر منطقی را به تعداد 10 تفکر غیرمنطقی اشاره دارد، مسبب مشکلات رفتاری می داند وقتی متوسل شدن به این عقاید را زمینه اضطراب می داند. لذا پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از «آزمون جونز» به بررسی تفکر غیر منطقی دانشجویان همت گمارده که می توان از نتایج و یافته های آن استفاده نمود. سیستم تعلیم و تربیت امروز جامعه ما باید به وسیله هدف کنترل شود و همچنانکه "الیس" اشاره دارد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین می کند(میلانی فر، 1380، 26).

"آلپورت " یکی از نخستین روان شناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نظر وی افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل می کنند، از قید و بندهای گذشته آزادند و از نیروهایی که آنها را هدایت می کنند کاملاً آگاهند و می توانند بر آنها چیره شوند.

1-2بیان مسئله

از نظر آلپورت، گسترش مفهوم خود، ارتباط صميمانه خود با ديگران، امنيت عاطفي، ادارک واقع بينانه، مهارت ها و وظايف، عينيت بخشيدن به خود و فلسفه يگانه سازندگي، هفت معيار شخصيت سالم هستند.
ازسوي ديگر، " اريک فروم " يک روانشناس معروف و سرشناس ديگر معتقد است که به سبب اهميت نيروهاي اجتماعي و فرهنگي براي درک يکايک اعضاي جامعه، بايد ساختار آن جامعه در گذشته و حال، تجزيه و تحليل شود؛ بنابراين شناسايي ماهيت جامعه، کليد درک شخصيت متغير انسان است.
شخصيت، خواه سالم و ناسالم به فرهنگ بستگي دارد. فرهنگ مانع يا حامي رشد و تکامل مثبت انسان است. فروم شخصيت انسان را بيشتر محصول فرهنگ مي‌ داند. از نظر وي سلامت عمومی بستگي به اين دارد که جامعه تا چه اندازه نيازهاي اساسي افراد جامعه را برآورده مي ‌کند، نه اين که فرد تا چه حد خود را با جامعه سازگار مي‌ سازد. در نتيجه سلامت عمومی بيش از آن که امري فردي باشد، يک مساله اجتماعي است. جامعه ي ناسالم در بين اعضاي خود دشمني، بدگماني و بي ‌اعتمادي مي ‌آفريند و مانع از رشد کامل آن ها مي‌ شود. در مقابل جامعه ي سالم به اعضاي خود امکان مي ‌دهد که به يکديگر عشق بورزند، بارور، کارآمد و خلاق باشند و قوه تعقل و عينيت خود را بارور و نيرومند سازند.
علاوه بر اين، روانشناسان شناخت گرا بر اين باور هستند که شخص سالم، ‌رويدادهاي محيط را با استفاده از روش هايي تعبير و تفسير مي‌ کند که به احساس خوب يا اميدواري مي ‌انجامند و او را قادر مي ‌سازند که براي حل مسائل زندگي خود، مهارت هاي خاصي را به کار برد.
فهرست :
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه.1

1-2بیان مسئله3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.7

1-4 فرضیات تحقیق.9

1-4-1 فرضیه اصلی9

1-4-2 فرضیات جزئی9

1-5 اهداف تحقیق10

1-5-1 هدف کلی.10

1-5-2 هدف های جزئی..10

1-6 مدل مفهومی تحقیق11

1-7 تعریف مفهومی.12

1-7-1 سلامت عمومی12

1-7-2 تفکر غیر منطقی13

1-7-3 اضطراب13

1-8 تعاریف عملیاتی.14

1-8-1 سلامت عمومی14

1-8-2 تفکر غیر منطقی14

1-8-3 اضطراب16

1-9 متغیر پیشین و ملاک16

1-9-1 متغیر پیشین.16

1-9-2 متغیر ملاک16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: سلامت عمومی
2-1 سلامت عمومی چیست؟.17

2-2 بهداشت رواني از ديدگاه مكاتب مختلف روان‌شناسي20

2-3 مفهوم انسان سالم از ديدگاه روان‌شناسان22

2-4 عوامل مؤثر در تأمين سلامت رواني .25

2-5 اهداف بهداشت رواني ..29

2-6 ابعاد فعاليت‌هاي بهداشت رواني.30

2-7 اصول بهداشت رواني30

2-8 عوامل سازندة ‌مقياس سلامت عمومي ..31

بخش دوم: اضطراب
2-9 اضطراب چیست؟.36

2-10 علائم و نشانه های اضطراب .37

2-11عوامل موثردر اضطراب نوجوانان و مقابله با آن ..38

2-12 نحوه رویارویی با رنج ناشی از تغییرات جسمانی .38

2-13 رویارویی با اضطراب ناشی از عدم پذیرش از جانب همسالان 39

2-14رویارویی با اضطراب ناشی از دوگانگی و ترس از مستقل شدن .40

2-15 رویارویی با اضطراب ناشی از بروز رفتار پرخاشگرانه ..41

2-16 انواع اضطراب42

2-17 علل اضطراب 45

2-17-1 فاکتورهاى روانى ـ اجتماعى 45

2-18 افزایش اعتماد به نفس..46

2-19حمایت اجتماعى.46

2-20 آمادگى براى موقعیتهاى تنش‌زا46

بخش سوم: تفکر غیرمنطقی
2-21 مفهوم تفکر در رویکرد ساختار گرایی پیاژه .47

2-22 باورهای غیر منطقی47

2-23 دیدگاه الیس درباره تفکر غیرمنطقی.48

بخش چهارم:
پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی
پیشینه تحقیقات خارجی: .54
تحقیقات داخلی: 57
فصل سوم: کلیات تحقیق
3-1 روش تحقیق..59

3-2-1 در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگری شده است.61

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 62

3-3-1 جامعه آماری..62

3-3 نمونه و نمونه گیری.62

3-4 بر آورد حجم نمونه62

3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات.63

3-5-1 مصاحبه 63

3-5-2 پرسشنامه.63

3-5-2-1 معرفی پرسشنامه 64

2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه..64

3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) …66

3-6-1 روایی / اعتبار 66

3-6-2 پایايی .67

3-7 خلاصه فصل..68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه..69

4-2 پردازش داه ها70

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها.70

4-4 روش هاي جمع آوري اطلاعات.71

4-5 تجزيه و تحليل داده ها.72

4-6 تجزيه و تحليل آماري75

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری فرضیه ها.80

5-2 محدودیتها 85

5-2-1محدودیت تحقیق .85

5-3 پيشنهادات86

5-3-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی..86

منابع
پرسشنامه


محتوای فایل دانلودی

فرمت فایل دانلودی WORD و قابل ویرایش می باشد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 7,800 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,165 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر